חקירות עיסקיות למניעת אובדן ופחת

מטרתו של כל ארגון עסקי היא למקסם את הרווחיות מהפעילות העסקית שלו. מנהלים של ארגונים גדולים בכלל, וארגונים קמעונאיים בפרט, יודעים לומר ששורת הרווח חשופה לסיכונים רבים הנובעים מנזקים שעשויים להיגרם לנכסי הארגון:

 טעויות אנוש
 שגיאות בתהליכי העבודה העולים בתפוקת ייצור, זמן אספקה ושעות עבודה
 טעיות מחשב ומכונה
 השמדה או גניבה של חומרי גלם
 השמדה או גניבה של סחורה על ידי גורמים פנימיים
 גניבה של סחורה על ידי גורמים חיצוניים
 זיוף או הונאה
 העברת סודות החברה
 גניבה מחנויות

אותם נזקים הנגרמים לנזקי החברה נרשמים בדוחות הכספיים של החברה כנתוני אובדן (פחת) ועשויים להגיע לעד 3% ממחזור המכירות של הארגון. סכום אבוד זה אינו בטל בשישים, ועשוי להסתכם בכסף רב.
באלמוג חקירות אנו מספקים תוכנית כוללת למניעת האובדן וצמצום הפחת בארגונים, אשר נועדה לאתר את נקודות הכשל בארגון, בהן מתרכז עיקר האובדן.

בשלב הראשון נחקור את שרשרת האספקה ואת אופן ניהול המלאי של החברה. נמפה את מערך האבטחה סביבם, ונאתר את הסיכונים הפנימיים והחיצוניים להם הארגון חשוף.

בשלב השני נמליץ על מדיניות אבטחה בהתאם לסיכונים שזוהו ונתחיל ביישומה:

 נטמיע נהלי ביטחון פנימיים המתיישבים עם תהליכי העבודה בארגון
 נפתח תוכנית הדרכה לעובדים ומנהלים לקידום המודעות למניעת אובדן, אשר נותנת להם כלים אופרטיביים להתמודדות עם סיכונים העשויים לגרום לאובדן
 נייצר נוהל קליטת עובד חדש במהלכו ייבדקו הרקע, היושרה והמהימנות של המועמד
 נבצע סינון עובדים קיימים אשר אינם עומדים בנהלי האבטחה הקיימים

בשלב השלישי נפתח מערך בקרה ופיקוח על קיום נהלי העבודה החדשים לצורך צמצום האובדן הקיים ולמניעת אובדן עתידי:

 פיקוח ובקרה על מערך הייצור והלוגיסטיקה – אופן הטיפול בחומרי הגלם, יישום הנוהל להשמדה של חומרי גלם ומוצרים, זיכויים, החזרות, ספירות מלאי וגניבות פנימיות
 ביצוע בדיקות לקוח סמוי, המיועדות לבחון את אמינותם של העובדים, ולאתר גניבות ותרמיות פנימיות
 צילום סמוי במערך הייצור, הלוגיסטיקה והחנויות לאיתור גניבות של עובדים ולקוחות
 חקירות, מעקבים ותשאולים לחשיפת זיופים, מעילות וגניבות של סחורה, ציוד, כסף ומידע

| חקירות עיסקיות || חקירה עסקית || חקירות לעסקים |
 
* שם מלא:
טלפון נייד:
* אימייל:
Captcha